Tag Archives: คอมพิวเตอร์

File Server คืออะไร

File Server

ทุกคนคงได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกันแล้วทุกคน หลายคนเคยสงสัยไหมว่าทำอย่างไรอินเตอร์เน็ตถึงสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่าง ๆได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องที่สูง ซึ่งหัวใจของระบบโครงข่ายขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าอินเตอร์เน็ตนั้นก็คือ Server advertisements File Server คืออะไร ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับที่ส ... Read More »

Green PC คืออะไร

Green PC

ในปัจจุบันนี้การผลิตสินค้าแต่ละอย่างขึ้นมาจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทางอ้อม หรือทางตรงก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่คำว่า Green PC นั้นจะหมายถึงการผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางการผลิตและการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์เครื่องห ... Read More »

Netbook คืออะไร

Netbook

แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคของ smartphone และ mobile application แล้วก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ต้องมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำในการติดต่อสื่อสาร หรือพิมพ์งานนอกสถานที่ การใช้โทรศัพท์มือถือหรือ tablet คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของขนาดและน้ำหนักที่ต้องแบกไ ... Read More »

32-bit Computer คืออะไร

32-bit Computer

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์แบบ 64บิต กันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานคอมพิวเตอร์แบบ 32บิต หรือ 32-bit Computer ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะองค์ใหญ่ๆ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กรนั้น ย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเช่นกัน ทำให้องค์กรจำนวนมากยังพอใจที่ ... Read More »

16-bit Computer คืออะไร

16-bit Computer

คอมพิวเตอร์ถือเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตนั้นคอมพิวเตอร์จะมีขนาดใหญ่มากแต่ประมวลผลได้ช้า จึงมีการพัฒนามาจนถึงยุคไมโครคอมพิวเตอร์ (ช่วงปี พ.ศ. 2524-2528) คอมพิวเตอร์ได้มีขนาดเล็กลงจนสามารถตั้งโต๊ะได้ advertisements (adsbygoogle = window.adsbyg ... Read More »

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการคำนวณสูงมาก โดยสามารถคำนวณและประมวลผลเป็นจำนวนหลายล้านล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที (Trillion Calculations Per Second) หรือมีชื่อเรียกว่า จิกะฟลอป (Gigaflop) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะสามารถบรรจุ CPU ไว้ภายในได้หลายร้อยตัว เพื่อช่วย ... Read More »

ความหมายของคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์ นั้นได้ถูกให้คำจำกัดความเอาไว้แตกต่างๆกันออกไป แล้วแต่ผู้ที่ให้ความหมายแต่ละราย แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปในความหมายของแต่ละสำนักก็จะพบว่าเขาให้ความหมายของคอมพิวเตอร์เอาไว้ไม่แตกต่างกันมากนัก advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ความหมายข ... Read More »

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะออกมาได้ในหลายรูปแบบและหลายมุมมอง แต่ถ้าจะแยกแยะออกมาในแบบที่ง่ายที่สุด เราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 ชนิด advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1. องค์ประกอบหลัก ->1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส ... Read More »

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

Charles Babbage

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) และวิศวกรเครื่องกล โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับช่วยคำนวณเครื่องแรกในปี ค.ศ.1822 ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล เคร ... Read More »

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายมาก ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ วันนี้เราจะมาแยกแยะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆกันครับ… ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆมีดังนี้ ด้านการแพทย์และสารณสุข ด้านการทำงาน ด้านความบันเทิง ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านอุตุนิยมวิทย ... Read More »

Scroll To Top