ไมโครคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้หลายลักษณะ กล่าวคือสามารถทำงานแบบเดี่ยว (Stand-alone) ก็ได้ หรือใช้งานเป็นเครื่องลูกข่าย (Workstation หรือ Terminal) โดยสามารถใช้งานด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) ของตนเอง หรือ ใช้หน่วยประมวลผลของเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยตัวเองทำหน้าที่เป็นเพียงตัวป้อนและแสดงผลเท่านั้น (Terminal) ก็ได้

advertisements

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) คือคอมพิวเตอร์ทั่วๆที่เราพบเห็นกันทั่วไปนั่นเอง โดยที่ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop computer) คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแบบกระเป๋วหิ้ว (Laptop/Notebook)

Desktop Computer

Desktop Computer เป็น Microcomputer ประเภทหนึง

Microcomputer

เครื่อง Microcomputer ยุค 1970

ไมโครคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร
ไมโครคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย (กดที่นี่เพื่อดู ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์) เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป สามารถทำงานแบบเดี่ยวก็ได้ ทำงานแบบ Workstation ก็ได้ หรือจะใช้แบบ Terminal ก็ได้

advertisements
Scroll To Top