• SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

  SAP คือ บริษัทหนึ่งของประเทศเยอรมนีซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP นั้น ใช้ชื่อทางกา ...Read More »
 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

  ISP ย่อมาจาก Internet Servive Provider ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการกับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของบริษัท ซึ่งเครื่องแม่ข่ายนี้ต่อเชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอ ...Read More »
 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • อินเตอร์เน็ต คืออะไร

  อินเตอร์เน็ต คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คือ ระบบหรือเทคโนโลยีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยไม่ใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ใช้สัญญาณวิทยุแทน โดยการเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN นี้ เครื่อง ...Read More »
 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • JPEG คืออะไร

  JPEG คืออะไร

  ภาพถ่ายส่วนมากจะใช้การบีบอัดไฟล์ที่แตกต่างกัน แต่ไฟล์ที่นิยมใช้มากในอินเตอร์เน็ต และการใช้งานในคอมพิวเตอร์ก็คือไฟล์ภาพที่มีนามสกุล JPEG โดยนาสกุล JPEG สามารถเขียนได้หลายแบบ เช่น .jpg, .jpe, .jfif, .jf ...Read More »
 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • NTFS คืออะไร

  NTFS คืออะไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • NetBIOS คืออะไร

  NetBIOS คืออะไร

 • JDBC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

  JDBC คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

 • T3 คืออะไร

  T3 คืออะไร

 • JSP คืออะไร

  JSP คืออะไร

 • ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร

  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ คืออะไร

 • Cold Boot คืออะไร

  Cold Boot คืออะไร

Scroll To Top